Tandheelkunde en gebitsverzorging

In de begeleiding van paarden is er steeds meer aandacht komen te liggen op een goede gebitsverzorging van het paard. Logisch als men nagaat hoe belangrijk de mond is in het functioneren van het paard en welke afwijkingen aan het gebit er voor kunnen komen die een optimaal functioneren van het paard in de weg kunnen staan.
 
Allereerst begint in de mond de vertering van het opgenomen voer. In de mond wordt het voedsel gemalen tot kleinere stukjes. Indien dit niet goed gebeurt, door bijvoorbeeld pijnlijke processen in de

mond, kan er in de verdere vertering ook het een en ander misgaan. In eerste instantie zien we vaak dat het paard proppen gaat maken en soms gaat speekselen. In sommige, meer chronische gevallen zien we dat het paard vermagert en soms kan er zelfs koliek ontstaan.
 
Naast een functie in de vertering van het voer speelt de mond ook een belangrijke rol in het “sturen” van het paard. Als er pijnlijke processen in de mond aanwezig zijn zal het paard verzet
geven bij het rijden, bijvoorbeeld bij gebroken of ontstoken kiezen en bij wolfstandjes. Soms merkt men als berijder niet veel omdat sommige processen langzaam ontstaan, zoals haken op de kiezen. De pijngrens wordt in een dergelijk geval als het ware langzaam een beetje opgeschoven tot de grens bereikt is, verder zien we dan vaak ook een beperking in de mechanische beweeglijkheid van het gebit. Het paard zal moeilijker stelling aannemen en ook zullen er in de regel proppen rond de voerbak gevonden worden.
 
Afwijkingen
Afwijkingen zoals we die regelmatig tegenkomen:
Slecht doorkomende snijtanden
Hangend rooster
Doppen op de kiezen
Overbeet
Onderbeet
Fout geplaatste elementen ( m.n. bij de kleinere rassen )
Wolfstandjes
Haken op de kiezen, met soms beschadiging van het wangslijmvlies
Schaargebit
Golfvormig gebit
Ruimtes tussen de kiezen, met daarbij tandvleesontsteking
Ontstoken tanden, en evt. sinus
Losstaande elementen
Ontbrekende elementen
Trauma, o.a. gebroken kaak en of tanden
 
Deze afwijkingen vragen allemaal om een specifieke behandeling, waarbij de basis gevormd wordt door het balanceren van het gebit. Sommige aandoeningen kunnen met een regelmatige controle en behandeling grotendeels voorkomen worden. In sommige gevallen zal er eerst aanvullende diagnostiek uitgevoerd dienen te worden, bijvoorbeeld röntgenfoto’s, om tot een diagnose en een plan van aanpak te komen.
 
Ons advies
Laat het gebit van uw paard regelmatig controleren en indien nodig behandelen, bijvoorbeeld eenmaal per jaar. In sommige gevallen zal het nodig zijn om behandeling op kortere termijn te herhalen, bijvoorbeeld bij uitgebreide standcorrecties. Verder is het verstandig om het paard voordat het in training wordt genomen te laten controleren en indien nodig te laten behandelen.