Maagzweren bij paarden

Maagzweren komen net als bij mensen ook bij paarden voor, onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat ze bij de helft van de paarden gevonden worden en bij volbloed renpaarden zijn zelfs tot 90% aanwezig. De symptomen die we zien bij maagzweren zijn divers en uiteenlopend, milde tot soms heftigere koliek, tanden knarsen, trager eten, flehmen/gapen, reactie met aansingelen, vermindert presteren slechtere vacht en zo meer. Een maagzweer kan veel pijn en ongemak veroorzaken, en in enkele gevallen ook leiden tot chronisch bloedverlies. Door middel van bloedonderzoek zijn maagzweren niet aan te tonen.
De oorzaak van maagzweren ligt in een relatief kleine maag t.o.v. andere diersoorten, die in tegenstelling tot de mens de hele dag maagzuur produceert ongeacht er gegeten wordt of niet. Voordat het paard een gebruiksdier werd was dit van nut omdat het de hele dag bezig was met fourageren (eten). Tegenwoordig staan de meeste paarden een vrij groot deel van de dag op stal, waarbij ze niet altijd de mogelijkheid hebben continu ruwvoer op te nemen. De maaginhoud wordt dan minder verdund, en verminderd gebufferd door het speeksel dat het paard bij het eten van ruwvoer extra aanmaakt. De maagwand wordt daarbij dan meer aan het maagzuur blootgesteld dan zij kan verdragen, met maagzweren tot gevolg. De sleutel in het voorkomen van maagzweren ligt dus voor een deel in de voeding. Door stress verminderd de doorbloeding van o.a. de maag dit werkt het ontstaan van maagzweren in de hand. Het voorkomen van stress draagt ook positief bij. Van onstekingsremmers is ook bekend dat langdurig gebruik maagzweren in de hand kan werken, wanneer het voederregime aangepast wordt (continue ruwvoer ter beschikking) en stress wordt voorkomen valt dit vaak mee.
Wanneer er eenmaal een maagzweer aanwezig is dan is het aanpassen van het voederregime niet altijd voldoende. Er zijn voor paarden geregistreerde formuleringen (Gastroguard, Ulcer-gold, Pepticure) met omeprazole die helpen bij het genezen van maagzweren. In sommige gevallen bv bij bekende gevoeligheid en het ondergaan van een koliek operatie kunnen deze medicijnen ook preventief gegeven worden. Aanvullend op een kuur hiermee worden goede resultaten geboekt met voedingssuplementen die de zuurafscheiding verminderen en een beschermende slijmlaag vormen.
Maagzweren kunnen alleen definitief worden aangetoond door middel van endoscopisch onderzoek, tevens kan dan de diepte van de maagzweren worden bepaald. Meestal verminderen de klachten al na een paar dagen behandeling.