Kreupelheden


Een kreupel paard is vervelend voor paard en eigenaar. Slechts een zeer geringe (onzichtbare) kreupelheid kan er voor zorgen dat een paard verminderd presteert of zelfs (tijdelijk) onbruikbaar wordt. Tijdelijk “gas terugnemen” kan leiden tot herstel, maar herstel zonder hulp van buiten is lang niet altijd vanzelfsprekend. Het vroeg signaleren van problemen en indien nodig tijdig hierop ingrijpen is van belang om uw paard optimaal te laten presteren en uw paard zo lang mogelijk gezond te houden. Gericht gebruik van voedingssupplementen (ondersteuning van bv. gewrichten/pezen banden of spieren) of speciale voeding (bv. ondersteuning spieren of maagdarmkanaal) KAN hierbij van belang zijn.

Uw paardenarts, met een onbevooroordeelde blik, kan u helpen vroegtijdig te signaleren en te adviseren in de wildgroei aan producten die te krijgen is.

Wanneer uw paard onregelmatig is, is het van belang om snel tot de oorzaak van de onregelmatigheid te komen. Ten eerste om het probleem dan ook zo snel mogelijk en gericht te behandelen en ten tweede om verergering en/of het ontstaan van secundaire problemen (door verkeerd lichaamsgebruik/overbelasting) te voorkomen. Om tot de kern van het probleem te komen is inspectie, palpatie en een “klinisch blik” van groot belang. Verder kunnen lokale verdovingen ons helpen,  gevolgd door onderzoek (röntgenfoto, echografisch onderzoek, scintigrafie, CT of MRI). Wanneer de oorzaak gevonden is kan het primaire probleem gericht behandeld worden en kunnen eventuele secundaire problemen ook aangepakt worden.

BEDENK:  EEN SPORTPAARD WAT VOOR 5% ONREGELMATIGE IS, IS VOOR 99% ONBRUIKBAAR!!