Keuringen

De beoordeling of een paard of pony veterinair gezond is, kunt u met een gerust hart overlaten aan DAP Moergestel.
Met de onze digitale apparatuur kan DAP Moergestel na een gedegen klinisch onderzoek alle onderdelen van uw kostbare viervoeter in beeld brengen.
Hierna wordt alles zorgvuldig afgewogen en wordt de conclusie duidelijk op papier gezet.


Per 1 april 2016 mogen paarden die in 2014 geboren zijn aangeboden worden voor het PROK onderzoek, dit was voorheen per 1 september in het jaar dat het dier 2 jaar werd. Er is sinds 1 april 2016 een en ander veranderd mbt het verkrijgen van het PROK of Elite predicaat. Voor wat betreft de veterinaire kant geld het volgende:

Hieronder vindt u een overzicht van de vastgestelde wijzigingen in de reglementen. Deze wijzigingen gelden alleen voor de fokrichting rijpaard (dressuur- en springpaarden):

 • Nieuw predicaat D-OC
  • Er is een predicaat op basis van de genoomfokwaarde voor OC ingevoerd voor zowel hengsten als merries.
  • Het predicaat wordt afgegeven voor hengsten en merries die op enig moment een genoomfokwaarde OC hoger dan 95 behalen.
  • Het predicaat kan op iedere leeftijd vanaf geboorte worden behaald.
 • Aanpassing Hengstenselectie
  • Hengsten dienen voor de Centrale Hengstenkeuring in Den Bosch (2e bezichtiging) in het bezit te zijn van het D-OC predicaat om voor verdere goedkeuring in aanmerking te komen, tevens zullen ze röntgenologisch onderzocht moeten zijn op hun straalbeen en spat. De röntgenologische beoordelingen voor OC zijn hiermee vervallen.
  • Dit reglement gaat in voor komende hengstenselectie 2016/2017 en genoomonderzoek plus onderzoek straalbeen/spat onderzoek kan nu al uitgevoerd worden.
 • Aanpassing Merrieselectie
  • Merries kunnen vanaf nu ook Elite worden met het D-OC predicaat.
  • Er zijn in principe geen aanvullende foto’s voor spat en straalbeen nodig, tenzij het een register A/niet-KWPN geregistreerde merrie betreft. Indien de vader van de merrie niet voldaan heeft aan de röntgenologische eisen voor straalbeen/spat, zullen wel aanvullende foto’s nodig zijn om voor stamboekopname in aanmerking te komen.
  • Er geldt een overgangstermijn van 3 jaar. Merries kunnen in 2016, 2017 en 2018 nog Elite worden met zowel het PROK als D-OC predicaat. Na 2018 kunnen merries alleen nog Elite worden met het D-OC predicaat, tenzij het PROK-predicaat voor of in 2018 behaald is.

Verder nog enkele praktische mededelingen omtrent de wijzigingen;

 • PROK-foto’s kunnen gewoon volgens dezelfde voorwaarden gemaakt blijven worden. Ook na 31-12-2018 kan dit nog gewoon en kunnen merries en hengsten het PROK predicaat behalen. Paarden kunnen er alleen geen Elite-merrie of goedgekeurde hengst meer mee worden. Voor de fokrichtingen Tuigpaard en Gelders paard blijft het PROK-predicaat gewoon bestaan, de DNA-test is hier namelijk nog niet mogelijk.
 • Voor straalbeen en spat dienen, net als voorheen, de foto’s ingestuurd te worden waarop deze kenmerken te beoordelen zijn. Voor de duidelijkheid zijn in de bijlage de gewenste foto’s toegevoegd voor de diverse röntgenologische onderzoeken die het KWPN nu kent.
 • In mijnKWPN zal er zo spoedig mogelijk een mogelijkheid komen om naast het PROK-onderzoek ook het onderzoek speciaal voor straalbeen/spat aan te vragen. Indien u nu al aanvragen krijgt voor alleen straalbeen/spat, wacht dan even met de aanvraag hiervoor. Vraag het in ieder geval niet onder het PROK onderzoek aan, want dan gaat het mis met de facturatie en verdere beoordeling. De beoordelingskosten voor het straalbeen/spatonderzoek zijn namelijk goedkoper (€35,-).
 • Het nakomelingenonderzoek OC voor goedgekeurde en erkende hengsten vervalt in principe vanaf 2016 . Er zullen alleen nog enkele jaarlingen geprikt worden door het KWPN om de referentiepopulatie actueel te houden. Het kan dus zijn dat er nog jaarlingen in uw praktijk aangeboden gaan worden. De procedure omtrent dit onderzoek veranderd echter niet (zie bijlage).
 • Voor het genoomonderzoek is het niet nodig dat er via de dierenartsen haarmonsters worden afgenomen. Van de meeste paarden is er namelijk haar in het KWPN-archief aanwezig. Mocht dit niet het geval zijn dan zullen KWPN-functionarissen haarmonsters af gaan nemen van de betreffende paarden.
 • Het blijft wel de bedoeling dat er een haarmonster afgenomen wordt tijdens een röntgenologisch onderzoek. Dit was altijd al het geval en blijft ook zo. Dit is nodig voor eventuele identiteitscontroles.

Ook voor vele buitenlandse klanten, die soms afwijkende röntgen-eisen hebben, voeren wij naar volle tevredenheid objectieve aankoopkeuringen uit.

KIJK HIER NAAR EEN FILMPJE OVER DE KEURING VAN HET PAARD.